Skip to main content
Racketsträngning Nacka

Behöver du stränga om din racket så ska du naturligtvis komma till mig. Jag har ett brett sortiment på senor och har normalt sett ganska kort väntetid.