Skip to main content

De skenande elpriserna tynger klubbens ekonomi hårt. Vår kostnad för el har tidigare år legat på ca 470 000 kr/år åren
innan priserna började dra iväg. 2021/2022 ökade våra kostnader närmare 100% till 870 000 kr och vår prognos för
2022/2023 ligger på 1 260 000 kr. Prognosen är dock högst osäker, som ni alla vet är det väldigt svårt att sia om vinterns priser på el. Men att priserna blir höga torde vara klart. Vi har utfört åtgärder för att minska vår elförbrukning och vi kommer att få visst bidrag från staten. Men oavsett detta så känner vi oss tvingade att höja våra priser vid årsskiftet för att hålla ihop vår ekonomi. Så vi kommer att justera våra priser per den 1/1-2023. Vi kommer dock att hålla priserna oförändrade för barn och ungdomar.

Admin

Author Admin

More posts by Admin